Schweppes Bitter Lemon³’⁹/ Tonic Water³/ Ginger Ale² /Ginger B.¹⁰ 0,2 L