Mr. Nice Guy Whiskey² , Lemon Squash, Pfirsichlikör, Kirschnektar